uk loan

1. sz. egység

“Vadóka” Gyermekotthon

9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.

tel: 96/511-930, 20/980-2696

Szakmai vezető: Hegyi Ákos

email: titkarsag.gyor@gyermekotthon.hu

„A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban”

Gárdonyi Géza

A gyermekotthon Győrben, a Vasvári Pál úti központi épület harmadik emeletén különálló, 150 nm-es lakrészben található.  Tágas nappali, hat kényelmes kétágyas szoba, tanulószoba, melegítőkonyha, nevelői szoba és két vizesblokk áll a gyermekek rendelkezésére.
Otthonunk berendezésének, díszítésének, színvilágának megválasztásánál fontos szempont volt, hogy családias, otthonos legyen. A szobákat gyermekeink maguk díszítik személyes tárgyaikkal, érdeklődésüknek megfelelően.
Egységes nevelési elvekkel, meleg, szeretetteljes neveléssel biztosítjuk gyermekeink megfelelő érzelmi fejlődését, kötődését.
Otthonunk nyitott intézmény, a gyermekek gyakorolhatják, ápolhatják mindennapi kapcsolataikat rokonokkal, barátokkal, ismerőseikkel.
Fontosak nálunk a rendszeres egyéni elbeszélgetések, a helyes énkép kialakítása, a problémakezelési készségek fejlesztése és gyermekeink sikerélményhez juttatása.
Szabadidős tevékenységeink során figyelembe vesszük gyermekeink érdeklődési körét, képességét. Kiemelten fontosnak tartjuk mozgásigényük kielégítését az otthon keretein belül, illetve iskolai szakkörök, egyesületek bevonásával.
Célunk, hogy minden gyermek továbbtanuljon a 8. osztály elvégzése után képességeinek és készségeinek megfelelően.
Ennek érdekében a tanulási tevékenységen túl, felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.
Közösségünk családi, meghitt légköre abban rejlik, hogy együtt éljük át ünnepeinket, nyári nyaralásainkat, örömeinket és bánatainkat.
Otthonunk 12 férőhellyel rendelkezik, jelenleg 2 lány és 8 fiú él együtt.
A Tompa úti utógondozói otthon Győr Gyárvárosi részén található. Két épületben, 5 lakásban 18 fiatal felnőtt számára tudunk elhelyezést biztosítani. A lakások két illetve három szobásak, bútorozottak, háztartási gépekkel felszereltek. Egy lakásban 3-4 fiatal felnőtt él.
Utógondozói otthonunk ún. „félutas ház” jelleggel működik. Napközben két nevelő segít a fiatalok ügyeinek intézésében, munkahelykeresésben, figyelemmel kísérik iskolai tanulmányaikat. A fiatalok személyes életüket érintő kérdésekben is segítséget, tanácsot, támogatást kapnak nevelőiktől. A „félutas ház” jellegéből adódóan az éjszakákat, hétvégéket, ünnepnapokat nevelők nélkül töltik a fiatal felnőttek, amely elősegíti az önálló felnőtté válásukat.
Az utógondozói otthon fiataljai pénzbeli ellátásban részesülnek, amellyel önállóan gazdálkodnak, és ebből a pénzből látják el önmagukat.
Fő célunk, hogy ellátottjaink az utógondozói ellátás ideje alatt szakmát vagy diplomát szerezzenek, munkahellyel rendelkezzenek és a havi rendszeres jövedelmükből megfelelő módon takarékoskodjanak önálló életük kezdéséhez. Célunk továbbá olyan életvitel, szokásrendszer kialakítása, ami lehetővé teszi a későbbiekben a társadalomba való beilleszkedésüket.
Jelenleg 15 fiatal felnőtt él az utógondozói otthonban, melyből 4 fő főiskolai/egyetemi, 3 fő középiskolai tanulmányokat folytat, 8 fő dolgozik illetve a Munkaügyi Központ által szervezett átképzési tanfolyamon vesz részt.