uk loan

10. sz. egység

“Bagolyvár”  Gyermekotthon

9024 Győr, Nagy Imre u. 9.

tel: 96/413-441

szakmai vezető: Várnai Viktória

email: varnai.viktoria@gyermekotthon.hu

Gyermekotthonunk 1956-ban kezdte meg működését 0-3 éves korú gyermekeket ellátó csecsemőotthonként, mely a gyermekkel érkező anyákat is befogadta. 1998-tól 0-18 éves kiskorúak számára gyermekotthonként funkcionáló intézménnyé alakult, mindvégig önálló létesítményként, majd 2016. július 1-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ irányítása alatt működünk tovább Bagolyvár Gyermekotthon néven.
Jelenleg a gyermekotthonban 42 gyermek él, életkorukat tekintve 3-24 éves korúak, heterogén összetételben, 4 csoportban. ( 2×12 fő normál, 1×10 fő különleges, 1×8 fő különleges)

Feltétel nélkül megvalósul az intézmény szolgáltatásának célja: az elhelyezett gyermekek teljes körű ellátása, gondozása, nevelése, családi kapcsolatainak ápolása, testi, lelki egészségének, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása.

Pedagógiai program alapján történik a mozgás- és beszédfejlődés segítése, sokrétű sport- játék- és szabadidős tevékenység biztosítása, kulturális programokon való részvétel lehetősége. A nevelő munka fontos eleme az egyéni célok és közösségi szabályok viszonyulásának alakítása, mintaadás által megfogalmazott jövőkép tervezése. Szükségesnek tartjuk, hogy a kitűzött célok elérhetőek, a tevékenységek során közvetlenül hasznosíthatóak legyenek mindenki számára.

Az itt élő gyermek mindennapjai beosztásához, kötelességének teljesítéséhez, gyermeki életének örömteli megéléséhez adott ellensúlyozás, segítségnyújtás során a játék öröme mellett, sikerélmények megélése közben megvalósul a személyiség fejlesztése. E közben hangsúlyt kap az egészséges életmódra késztetés, a norma és szabálykövetés, az egyén tolerancia szintjének emelése, a közösségi értékek megbecsülése.

A gyermekotthon infrastruktúrája lehetővé teszi a fent említett gondozási és nevelési feladatok biztosítását.  Az épület a város központi részén, iskolákhoz, óvodákhoz, egészségügyi, művelődési  intézményekhez, közel található. A gyermekek legfeljebb négyszemélyes hálószobákban történő elhelyezése, a saját személyes tárgyak elhelyezésére szolgáló bútorzat biztosított. Kulturált ebédlő áll rendelkezésre az étkezéshez.