uk loan

Lakásotthonok Lakóiért Közhasznú Alapítvány

Székhelye: 9024 Gy?r, Vasvári Pál út 1.

Kapcsolattartó: Bojtosné Tripolszki Margit
tel: 20/980-2662

Adószáma: 18539477 – 1 – 08
Bankszámla száma: ERSTE BANK 11600006-00000000-83442663

Az alapítvány 1999. április 20.-án jött létre.
Célja: A Gyermekvédelmi Központ lakásotthonaiban gyermekvédelmi gondoskodás keretei között nevelked? gyermekek, fiatalok továbbtanulásának el?segítése, pályaválasztásuk megkönnyítése. A fiatalok egészséges lelki fejl?dése érdekében kulturális és szabadid?s programok szervezése, a m?ködtet? intézménnyel közösen